"Yaşamı Önemsiyorum"

(İkinci Kitabı)

ARKA KAPAK TANITIM YAZISI

Yaşamı Önemsiyorum. Çünkü, daha iyi bir yaşam için bilinçli ve duyarlı olmamız gerekiyor. Yaşamın olmazsa olmazlarının neler olduklarını düşünmeli, akılcı irdelemeler yaparak en iyi’ye en yakın nitelikli bir yaşam hedeflemeliyiz. Yaşamsal amaçlarımızı sorgulayıp gereklerini yerine getirmeli, kendimizi yeterince tanıma ve sorgulama çabası içinde olmalıyız. Çeşitli yaşamsal konular üzerinde sizleri düşünmeye, analiz ve irdelemelere davet ediyorum.

ÖNSÖZ

Yaşam, en önce bizim öz varlığımız; ve aslında tümel yaşam gerçekliğinin ta kendisidir. Bu nedenle, basit anlamıyla düşündüğümüzde, öylesine yaşanıyor gibi görünse de, biraz ciddi düşündüğümüzde, yaşamın ne denli derin anlamları olduğunu ve çok daha ciddi düşünmemiz gerektiğini, yaşamı çok daha ciddi yorumlamamız gerektiğini kolaylıkla anlayabiliriz.

Her insanın, aklını kullanabilmeye başladığı ilk zamanların hemen sonrasındaki en önemli eylemi, düşünebildiği en yüce gerçek, öncelikle kendi öz yaşamını ve hemen sonrasında da tümel yaşamı anlamaya çalışması ve sorgulamalara başlamasıdır. Yaşam, her insanın netlikle duyumsadığı en gerçek olgudur ve en önce, kendi öz yaşamlarının gerçekliğinin bilincinde olurlar ve sonra da eşsizliğini kavrarlar.

İnsanlar kendi öz yaşamlarının anlamını, önemini ve değerini çözümleyemeden, kendileri dışındaki genel yaşamı ve bu genel yaşamın kendi öz yaşamlarına kattığı artı değerleri anlayabilmeleri zordur. Yaşamın değerini anlayan ve kavrayan birey; genel değerler dünyasını düşünmek, anlamak ve bunlara hakkettikleri önemi ve önceliği yükleyerek, düşünsel anlamda yücelikler yaşamaya yönelir. Yaşamı değerli ve anlamlı kılan, bireylerin bu erdemli savaşımlarıdır.

Yaşamı Önemsiyorum; çünkü, daha iyi bir yaşam için bilinçli ve duyarlı olmamız gerekiyor. Yaşamın olmazsa olmazlarının neler olduklarını düşünmeli, akılcı irdelemeler yaparak en iyi’ye en yakın nitelikli bir yaşam hedeflemeliyiz. Yaşamsal amaçlarımızı sorgulayıp gereklerini yerine getirmeli, kendimizi yeterince tanıma ve sorgulama çabası içinde olmalıyız. “İnsan Yaşamında Olmazsa Olmazlar” kitabımın genişletilmiş bu yeni basımında, çalıştığım konular üzerinde sizleri düşünmeye, analiz ve irdelemelere davet ediyorum.

Yaşam analiz ve irdeleme çalışmalarımın yer aldığı yeni kitaplarımla kısa zamanda yeniden sizlerle olabilmeyi ümit ediyorum.

Saygılarımla

Mahmut Özturan
Nisan, 2014