"Yaşamı Analizleri"

(Üçüncü Kitabı)

ARKA KAPAK TANITIM YAZISI

Felsefeci Mahmut Özturan; Yaşam Analizleri, Düşünce Analizleri ve Değer Analizleri olarak çalıştığı üçleme kitap serisinin ilkini sizlere sunmanın mutluluğunu yaşıyor. Bu kitabında yaşamın temel ögelerini irdeledi; düşüncenin akıla, aklın doğruluğa, doğruluğun başarıya, başarının özgürlüğe dolaylı devinimlerini, boşluk kavramının net ve sisli kaygılarının analizlerini yaparak, yaşamın bu kavramlarla birliktelik ve karşıtlık olasılıklarını sorguladı. Düşünce gücünü kullanarak yaşamı anlamlı kılmak için, iyiye ulaşma çabalarının temel gereksinimi olan akılcı düşünceye sahip olabilmek için, çıkarcılık ve bencillik çatışmalarında doğru kalabilmek için, yaşamın olası güzelliklerini algılayarak başarıya ulaşabilmek için, sorgusuz önkabullerle özgür düşünceden yoksun kalmamak için, yanlış değer yüklemeleriyle boşluklar yaşamamak için sizi “Yaşam Analizleri” yolculuğuna davet ediyor.

ÖNSÖZ

Düşünen insanlar, yaşamın değerli olduğunu bilirler. Yaşamı değerli kılan, bireylerin yaşama anlam kazandırabilecek nitelikli eylemleri ve düşünsel yolculuklarıdır. Bu tür eylem ve düşünceler, ancak üzerlerinde yeterli irdelemeler yapılması, bu sürecin doğru yönetilmesi ve sonunda iyiye yönlendirilebilmesi ile anlam kazanırlar.

Yaşamı anlamak ve yaşama anlam kazandırabilmek için algı gücüne ve akılcı irdelemeler yapabilme yetisine sahip olmak gerekir. Yaşamın her evresinin farklı zorluk derecesine sahip konularla dolu olduğu ve olacağının bilinciyle birey, karşılaştığı her konuyu, yaşadığı ve yaşayacağı her gerçekliği doğru okumalarla doğru anlarsa, daha iyi bir yaşama daha kolay sahip olabilir.

Yaşamın doğru, objektif ve akılcı analizlerinin yapılabilmesi kolay değildir; özellikle de günlük yaşamın sıradanlaşmış güncel konularının dışına çıkıldığında! Yaşamı anlama amaçlı sorgulamalar yaparak, soyut ve düşünsel kavramların içine girmeye ve anlamaya çalışıldığında, analizler yapmak zorlaşır. Bilinç altyapısının güçlülüğü ve zenginliği oranında daha objektif ve daha akılcı analizler yapılabilir. Somut konularda derin analizlere gereksinim duyulmaz, çünkü konu net ve açık bir şekilde zaten ortadadır, görürsünüz, dokunursunuz, dolayısıyla tartışmasızdır. Ama soyut konuların içlerine girmek ve derinliklerine inebilmek kolay olmaz. Bu nedenle konunun detaylarına odaklanabilmek, daha kolay kavranabilmesine olanak tanıyacak ve konuyu anlaşılır kılacaktır.

Bu kitabımda yaşamın temel ögelerini irdeledim; düşüncenin akıla, aklın doğruluğa, doğruluğun başarıya, başarının özgürlüğe dolaylı devinimlerini, boşluk kavramının net ve sisli kaygılarının analizlerini yaparak, yaşamın bu kavramlarla birliktelik ve karşıtlık olasılıklarını sorguladım.

Düşünce gücümüzü kullanarak yaşamı anlamlı kılmak için, iyiye ulaşma çabalarının temel gereksinimi olan akılcı düşünceye sahip olabilmek için, çıkarcılık ve bencillik çatışmalarında doğru kalabilmek için, yaşamın olası güzelliklerini algılayarak başarıya ulaşabilmek için, sorgusuz ön kabullerle özgür düşünceden yoksun kalmamak için, yanlış değer yüklemeleriyle boşluklar yaşamamak için sizi “Yaşam Analizleri” yolculuğuna davet ediyorum.

Yaşam Analizleri, Düşünce Analizleri ve Değer Analizleri olarak çalıştığım üçleme kitap serimin ilkini sizlere sunmanın mutluluğunu yaşıyorum.

Saygılarımla.

Mahmut Özturan
Kasım, 2021