Fotoğraf Kitapları
Image 01


"Görme Biçimleri"
John Berger

Görme konuşmadan önce gelmiştir. Çocuk konuşmaya başlamadan önce bakıp tanımayı öğrenir. Ne var ki başka bir anlamda da görme sözcüklerden önce gelmiştir. Bizi çevreleyen dünyada kendi yerimizi görerek bulunuruz. Bu dünyayı sözcüklerle anlatırız ama sözcükler dünyayla çevrelenmiş olmamızı hiçbir zaman değiştiremez. Her akşam güneşin batışını görürüz. Dünyanın güneşe arkasını dönmekte olduğunu biliriz. Ne var ki bu bilgi, bu açıklama gördüklerimize uymaz hiçbir zaman. Gerçeküstücü ressam Magritte "Düşlerin Anahtarı" adlı resminde sözcüklerle nesneler arasında her zaman var olan bu uçurumu yorumlamıştır.

Image 01


"Camera Lucida"
Roland Barthes
Fotoğraf edebiyatının iki başyapıtından biri sayılan Camera Lucida, aynı zamanda Roland Barthesin en bireysel ve kurgusal yapıtı. Camera Lucidada fotoğrafın ne olduğu sorusuna yanıt ararken, fotoğraf ile ölüm -belki de yaklaşmakta olan kendi ölümü- arasındaki ilişkiyi de ortaya çıkarmıştır. Barthes kitap tamamladıktan kısa bir süre sonra ölmüştür. Fotoğraf üzerine yazma tutkumun açığa çıkardığı bu karmaşa ve ikilem, aslında sürekli olarak çektiğim bir sıkıntıyla ilgiliydi: biri anlatımcı, diğeri eleştirel iki dil arasında savrulan bir özne olmanın sıkıntısı.

Image 01


"Fotoğraf Üzerine"
Susan Sontag
O güne değin -fotoğraflarda ya da gerçek hayatta- görmüş olduğum hiçbir şey, içimi bu denli keskince, derinden ve anında deşmemişti. Gerçekten de, tam olarak ne hakkında olduklarını kavramam yılları alsa bile, hayatımı o fotoğrafları gördüğümden önceki dönemim (o zaman henüz on iki yaşındaydım) ile sonraki dönemim olarak ikiye ayırdığımı söylersem abartıya kaçmış olmam. Onları görmem neye yaramıştı? Kaldı ki, fotoğraftan başka bir şey değildi onlar. -o güne değin hemen hiç haberim olmamış ve etkilemek için de hiçbir şey yapamayacağım bir olayın, hemen hiç tasavvur edemeyeceğim ve dindirmek için de elimden en ufak bir şey gelmeyecek olan bir ıstırabın fotoğrafları.

Image 01


"Fotoğraf Sanatı"
Edouard Boubat

Bir Büyük Ustanin Tüm Deneyimi ve Pratik Önerileri. Pekçok fotoğrafa başlangıç kitabının tersine Edouard Boubat'nın kitabı tekniklerin ve işlemlerin açık ve yöntemli sunuluşunun yanısıra büyük bir sanatçının dörtdörtlük görüntü aşkının yalın ve kısa bir dille duyarlı bir serimlemesi, kanılarının açık anlatımıdır. "Fotoğrafın başlangıç ilkeleri, makinenin seçimi ve isleyişi, film seçimi, çekim ve özellikle portre sanatı, haber-fotoğraf, manzara, film ve kart banyosu, laboratuar gereçleri" yazarın bu kitapta kendi yapıtlarından örneklerle herkesin yararlanımına usta bir yalınlıkla sunduğu başlıca konular.

Image 01


"Fotoğrafçı Olmak Üzerine"
David Hurn
Magnum fotografçısı David Hurn, arkadaşı ve fotograf yazarı Bill Jay ile, fotografın temel nitelikleri ve bunların daha yetkin görüntü üreticisi ve insan olmayı hedefleyen fotoğrafçılar tarafından nasıl kullanılabileceği üzerine konuşuyor. Bir anlamda ‘nasıl yapılır’ kitabı olmakla birlikte teknoloji veya yöntemlerden bahsetmiyor. Fotoğrafçının kişisel deneyimlerinden, geçmişin ve günümüzün usta fotografçılarının yaşamlarından yola çıkarak, “fotoğrafça nasıl düşünülür ve davranılır” konusu çevresinde dolaşıyor. Söyleşi, haber fotoğrafçılığı ve belgesel fotoğraf gibi bazı tanımlardan sonra, tek fotoğraf çekimi, ilişkilerin kurulması, dizi fotoğraf, ekipmanlar-formatlar, yürümek ve ayakkabılar, fotoğrafın geleceği gibi konular üzerinde sürüyor, bazı fotoğrafik mit’ler üzerindeki ilginç yorumlarla tamamlanıyor.

Image 01
"Fotoğraf Okulu 1 - Kompozisyon"
Michael Freeman
Michael Freeman, gezi, mimari, Asya sanatları ve özel efektler konusunda uzmanlaşmış uluslararası bir fotoğrafçıdır. Fotoğrafları Time-Life Book, Reader''s Digest, Conde Nast Traveller ve GEO''da dahil olmak üzere birçok kitap ve dergide yayımlanan Michael, 20’den fazla fotoğrafçılık kitabı yazmıştır.

Image 01
"Fotoğraf Okulu 2 - Işık ve Işıklandırma"
Michael Freeman
Michael Freeman, gezi, mimari, Asya sanatları ve özel efektler konusunda uzmanlaşmış uluslararası bir fotoğrafçıdır. Fotoğrafları Time-Life Book, Reader''s Digest, Conde Nast Traveller ve GEO''da dahil olmak üzere birçok kitap ve dergide yayımlanan Michael, 20’den fazla fotoğrafçılık kitabı yazmıştır.

Image 01"Fotoğraf Okulu 3 - Pozlama"
Michael Freeman
Fotoğrafçılığın temelindeki aldatıcı fakat basit bir kavram olan pozlama, profesyonel fotoğrafçıları ve hevesli amatörleri öteden beri cezbeden bir konu olmuştur. Dijital teknolojideki son gelişmeler pozlamaya müdahale yöntemlerini değiştirmiştir. Böylece fotoğrafçılar diyafram, ISO ve zamanlama ile ilgili değişkenleri anlayarak nelere ulaşabilecekleri konusunda düşünmeye olanak bulmuşlardır. Michael Freeman bu kitap sayesinde sizi, zorlu ve hızlı gelişen bu alanda kolay anlaşılan bir yöntemle, iş akışı şemaları, histogramlar ve açık görsel örnekler kullanarak konudaki ufak farklılıkları keşfetmenize ve güven içinde çekim yapmanıza olanak sağlamaktadır.

Image 01
"Fotoğraf Okulu 4 - Dijital Kurgu"
Michael Freeman
Michael Freeman, gezi, mimari, Asya sanatları ve özel efektler konusunda uzmanlaşmış uluslararası bir fotoğrafçıdır. Fotoğrafları Time-Life Book, Reader''s Digest, Conde Nast Traveller ve GEO''da dahil olmak üzere birçok kitap ve dergide yayımlanan Michael, 20’den fazla fotoğrafçılık kitabı yazmıştır.

Image 01"Temel Fotoğraf 1 - Fotoğrafta Kompozisyon"
David Prakel
Fotoğrafta Kompozisyon kitabı, fotoğraf çekmeye yeni başlayanların kompozisyon oluşturmayı geliştirmek için ihtiyaç duyacakları her şeyi kapsayan altı ana bölüme ayrılmıştır. Bunlar arasında kompozisyonun temel konuları, biçimsel unsurların irdelenmesi, mekân ve zamanın nasıl düzenleneceği, gerçek yaşamın 'kurallarının' öğrenilmesi ve bunların ötesinde, kitapta sunulan fikirlerin ilginç, dikkat çekici ve güçlü fotoğrafların oluşturulmasında nasıl kullanılabileceğinin örnekleri yer almaktadır. Kitap, hem zihni bilgilendirmek hem de göze ilham vermek amacıyla baştanbaşa fotoğraflarla görselleştirilmiştir.

Image 01


"Temel Fotoğraf 2 - Fotoğrafta Işık"
David Prakel
Işığı ve aydınlatmayı anlamak iyi fotoğrafçılık için temel ilkedir ve iyi bir fotoğrafçı ışıkla boyamasını da öğrenmelidir. Herhangi bir görüntünün aydınlatılma biçimi, izleyicinin onun içeriğini nasıl göreceğini ve yorumlayacağını etkileyecektir. Başlıca konular: Işığın temel kuramı; elektronik tayf; renk düzeltmesi; beyaz dengesi; filtrelerin kullanımı; ışığın ölçümü; doğal ışık; günün farklı saatlerinde gün ışığının durumu; mevsimsel özellikler ve yer seçiminin etkisi; mevcut ışık; mum, akkor lamba, flüoresan, sokak lambaları ve neon ışıkları; fotografik ışık; sürekli ışık veren yapay ışık kaynakları ve flaş; ışığın kontrolü, kullanımı ve ışıkla yapılan farklı denemeler.

Image 01"Temel Fotoğraf 3 - Fotoğrafta Pozlandırma"
David Prakel
Açık perdeyle çekim, alan derinliği, az pozlandırma, beyaz dengesi, fazla pozlandırma, filmi zorlamak, filtreler, flaş, f-sayıları, geçişli etkisiz yoğunluk filtresi, ham (RAW) dosyalar, hız ve duyarlılık, histogramlar, ışığın kendisi, ışıkölçer türleri, karşılıklılık, kısmî pozlandırma kontrolü, kızılötesi, perde hızı, pozlandırma değeri (EV), pozlandırma değeri (EV) düzeltmesi, pozlandırma endeksi, stop ölçüsü, ters ve çevresel ışık, üst üste (çoklu) çekimler, yakın çekim, yüksek dinamik aralık (HDR).

Image 01"Yaratıcı Fotoğrafçılığın Temelleri"
David Prakel
Yaratıcı Fotoğrafçılığın Temelleri, uygulamalı yaratıcı fotoğrafçılığın heyecan verici dünyasına kapsamlı bir giriş sunuyor. Kitabın yapısı okuyucuyu fotoğrafçılığın teorik temellerinden yola çıkarak her zaman teknik yönlerin anlamlı bir biçimde nasıl kullanacağını açıklamak suretiyle – bir brief’in profesyonel ve pratik açıdan tamamlanmasına kadar götürüyor. Kitap sadece kendini ifade amacıyla yaratılan fotoğraflarla değil; kullanılmak üzere yaratılan fotoğrafla da ilgileniyor.