Felsefe Sohbetleri

İYİ BİR YAŞAM İÇİN OLMAZSA OLMAZLARINIZ OLSUN

İnsanın, içinde yaşadığı ve bir parçası olduğu aile, iş, arkadaş ve sosyal çevrenin bilinçli ya da bilinçsiz, doğrudan ya da dolaylı bir şekilde etkisinde kalarak kabullendiği yaşamsal örneklikler, bireyin yaşamı anlama, algılama ve yorumlama biçimini etkileyerek bireyde birtakım değerler oluşturur. Çevreden etkilenmek normal ve doğaldır; ancak bu etkilenmeler, bilinçsiz kabullerle yaşamsal doğrularınızı ve değerlerinizi değiştirecek güçte olursa, irade dışı oluşan yaşamsal paradokslar nedeniyle sorunlar ve zorluklar yaşanabilir. Birey, ailesi de dahil, çevresinden gelen tüm ima ve örneklikleri (gizli dayatma önerilerini) objektif olarak değerlendirebilmeli, sorgulayabilmelidir. Bunun için, her bireyin bilinçli olarak oluşturduğu yaşamsal değerleri, yani bir bakıma “olmazsa olmazları” olmalıdır. Sizi sevdiğine inandığınız yakın çevrenizden gelen etkileşim önerileri, belki kasıtlı olmasa da, yeterli bilgi ve deneyime sahip olunmadan yapıldığı için, eksik ve yanlış olma olasılığı düşünülmeli, yaşamınızı şekillendirebilecek ve değiştirebilecek nitelikli dış etkilere karşı dikkatli olunmalıdır. Çevresel etkileri irdeleme ve analiz sürecinde ve sonrasında, kendi akıl ve mantığınızla örtüşmeyen, aklınızın onaylamakta zorlandığı düşünce ve önerileri reddedebilme gücünüz olabilmeli ve analizleriniz sonunda saptadığınız yanlışlara “Hayır” diyebilmelisiniz. Unutulmamalıdır ki, “Hayır”larınız belki sizi güçlendirecek ama aynı zamanda yalnız da bırakabilecektir: iyi ve doğru bir yaşam için, güçlü olmak ve aklımızı kullanabilmek zorundayız.
Saygılarımla

Mahmut Özturan
Temmuz, 2022